IABR-

Design by Studio Nóra Békés

Wanneer Maandag 9 mei 19:30-21:30 (inloop vanaf 19:15)
Waar Keilezaal, Keilestraat 9, Rotterdam / livestream
Voertaal Nederlands

Meld je hier aan voor het event

Het nijpende woningtekort houdt de maatschappelijke gemoederen bezig. Bouwen in overstromingsgevoelige (buiten)gebieden die ver onder NAP liggen is met de wetenschap van nu, namelijk een zeespiegelstijging enerzijds en een verzilting en opwaartse waterdruk in het landschap anderzijds, een duivels dilemma. Biedt de stad uitkomst? Deze avond staat in het teken van de relatie tussen verstedelijking, wonen en water. Hoe doe je dat, wonen met/op water? Welke historische methodes zijn al succesvol uitgevoerd en op welk schaalniveau? Wat zijn de vragen die architecten zich nu nog stellen? En vooral, welke ontwerpoplossingen dragen zij aan? We zullen van drie bureaus horen hoe zij zich nu bezighouden met deze opgave: Nanne de Ru (Powerhouse Company) vertelt over hun Floating Office in de Rijnhaven in Rotterdam. Marthijn Pool (Space&Matter) presenteert hun ideeën over de Floating City en Gijs de Haan schetst het ontwerpend onderzoek dat PosadMaxwan uitvoerde als hun bijdrage aan Atelier Dordrecht–The High Ground, ontwikkelt voor IABR 2020, Down to Earth. Tenslotte zal Bernadette Janssen (BVR) optreden als respondent en een reflectie geven op de meest urgente binnenstedelijke vraagstukken en de gepresenteerde plannen en projecten.

Het programma van de WaterWeek is ontwikkeld in het kader van het IABR-jubileumjaar 2022. Gedurende het gehele jaar zullen de beste onderzoeksprojecten nog eens de revue passeren.

IABR wordt genereus en structureel ondersteunt door de Gemeente Rotterdam en het Ministerie van OCW.