IABR-2018-

Van 1 juni tot en met 8 juli organiseren de IABR en haar partners in het HAKA-gebouw en het omliggende M4H-gebied een uitgebreid programma met onder meer debatten, werksessies, lezingen, workshops, conferenties, presentaties, fietstours en rondleidingen.
Rode draden zijn de energietransitie, de relatie tussen ruimtelijk ontwerp en de sociaal-maatschappelijke opgave, en de uitdagingen in het Rotterdamse M4H-gebied en in de Delta van de Lage Landen.

HAKA auditorium

foto: Aad Hoogendoorn


Een greep uit het programma.

High Noon
Elke dinsdag t/m vrijdag om 12:30 uur wordt in High Noon met het aanwezige publiek gediscussieerd over vragen als hoe het anders zou moeten én anders zou kunnen, met gastsprekers als de Watergezant Henk Ovink, de Rijksadviseurs voor de Fysieke Leefomgeving, Daan Zandbelt en voor het Landschap, Berno Strootman, en dé expert op het gebied van energie en ruimte, voormalig IABR-curator Dirk Sijmons.
Dit programma komt deels op korte termijn tot stand, dus houd de agenda goed in de gaten!

Atelier Rijksbouwmeester
Atelier Rijksbouwmeester organiseert tijdens de biennale vijf sessies waarin Rijksbouwmeester en IABR–curator Floris Alkemade nadrukkelijk de discussie met het publiek wil opzoeken. Samen met door hem uitgenodigde sprekers komen thema’s aan de orde als de zorg, de voedselproductie, de opvang van vluchtelingen en de ontwerpopgaven van na de economische crisis. Ook introduceert het Atelier het door The Missing Link geinspireerde programma Here Comes the Sun en is er aandacht voor de generatie van de toekomst.

Resilient Rotterdam en de energietransitie
Samen met Resilient Rotterdam (Stadsontwikkeling) organiseert de IABR op 7 en 8 juni een tweedaagse internationale conferentie, Resilient Cities and the Energy Transition. De gemeente Rotterdam doet verslag van hoe ver de stad is met haar eerste resilience strategie die op de vorige biennale in 2016 werd gelanceerd. En de IABR presenteert de stand van zaken in het IABR–Atelier Rotterdam. Samen kijken gemeente en biennale naar de toekomst.

foto: Hans Tak

Test Site M4H+: het Merwe-Vierhavensgebied als proeftuin
Gemeente Rotterdam en havenbedrijf zijn samen met de IABR, onder de paraplu van het IABR–Atelier Rotterdam, de Test Site M4H+ gestart, waarbij de stadshaven M4H en omliggende wijken als proeftuin dienen om te verkennen hoe de energietransitie kan worden gebruikt om een veel bredere transformatie in gang te helpen zetten waarbij ook sociaal-maatschappelijke winst inzet is. De werkagenda van het IABR–Atelier Rotterdam stuurt de programmering van vier achtereenvolgende vrijdagen. Aan de orde komen onder meer de toekomstige gebiedsontwikkeling en de ervaringen in het aanpalende Bospolder-Tussendijken, de eerste wijk in Rotterdam waar het Atelier het concept van de Energiewijk verkent.
Kijk in de agenda voor meer informatie over de verschillende bijeenkomsten.

Test Site M4H+: het Merwe-Vierhavensgebied als etalage
De IABR vroeg een aantal spelers die al langere tijd in het gebied actief zijn, speciaal voor de biennale programma te maken.
Met de Water School zet Studio Makkink & Bey zes vrijdagen de deuren van de eigen studio aan de Marconistraat open voor publiek. De Water School is een prototype voor een nieuw te ontwikkelen school in de vorm van een werktentoonstelling én tijdelijk kenniscentrum. Het platform van de biennale wordt gebruikt om de plannen voor de school een stap verder te brengen.
Lees hier meer.

Vijf ontwerpbureaus verenigd in het Keilecollectief grijpen de agenda van de IABR aan om iedere donderdag in juni excursies, workshops en lezingen te organiseren over en door bedrijven en ondernemers in het gebied waarbij kwesties als afval, energie, water en voedsel, en circulaire gebiedsontwikkeling gekoppeld worden aan de thema’s van de IABR.
Lees hier meer.

Studio Roosegaarde
presenteert gedurende de hele biennale het Smog Free Project, een serie innovaties van Daan Roosegaarde die vervuiling terugbrengen en tegelijk een inspirerende ervaring bieden voor een schone toekomst.

Op zoek naar handelingsperspectief in de Delta
Voor de ruim 40 praktijken verenigd in het door de IABR samen met Architecture Workroom en de Nederlandse en Vlaamse Bouwmeesters opgezette Delta Atelier is de werkbiennale van 2018 de springplank voor het gezamenlijke onderzoeks- en werktraject dat loopt tot in 2020. In acht werksessies en in andere bijeenkomsten, soms publiek, soms besloten, wordt toegewerkt naar een grote gezamenlijke werkconferentie die aan het einde van de biennale de agenda zal formuleren voor het driejarig onderzoekstraject waarvan in 2020 de resultaten worden gepresenteerd.

Naar Energie-K wonen
In een dinsdagavond-reeks van drie publieke lezingen en debatten op het snijvlak van architectuur, energietransitie en woonomgeving vertaalt het Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) het energievraagstuk naar de context van de gebouwde omgeving, de grootste eindverbruiker van energie en belangrijk werkterrein voor de energietransitie. In Rotterdam is een energieke cultuurverandering nog nauwelijks aan de orde. Hoe zorgt de stad ervoor dat niet alleen de nieuwe woningbouwopgave energieneutraal wordt gerealiseerd, maar dat ook de bestaande stad meegaat in de energietransitie? Hoe kunnen buurten en wijken tijdig zowel een kwaliteitssprong als een energiesprong maken?

Verder
En dan zijn er nog rondleidingen door de tentoonstelling door de curatoren, een presentatie van het IABR–Ateliers Oost-Vlaams Kerngebied, een openingsprogramma op de zaterdag van het openingsweekend, Wunderkammer-performances, fietsexcursies door het M4H+-gebied, openbare gesprekken met ontwerpbureaus, een programma van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie en nog veel meer.
Wat zeker is, is dat het programma pas af is als de werkbiennale klaar is. Houd daarom oog op onze agenda of meld je aan voor onze nieuwsbrief.


Programma Credits

curatoren
Floris Alkemade
Leo Van Broeck
George Brugmans
Joachim Declerck

ontwikkeling programma and site projects
Manon van den Bliek, Marieke Francke

assistenten van de curatoren
Simone Huijbregts, Cato Joris, Julie Mabilde, Hanne Mangelschots, Gijs Frieling, Tania Hertveld, Cateau Robberechts, Bas Vereecken

projectmanager
Lisette Schmetz

productie en planning
Anne van Summeren, Levar Matroos

grafisch ontwerp
Studio de Ronners

marketing en communicatie
Bonnie Kirkels, Nadine Hofman

copy editing en vertalingen
InOtherWords translation & editing
D’Laine Camp, Gerda ten Cate, Maria van Tol