IABR-2020-

Het IPCC, het Intergouvernementele Panel inzake Klimaatverandering van de VN waarschuwde in het najaar van 2018 dat we, willen we een catastrofe voorkomen, nog 12 jaar de tijd hebben om de manier waarop we energie en land (ruimte) gebruiken volledig aan te passen.
Verandering is nodig op een schaal waarvoor ‘geen gedocumenteerd historisch precedent bestaat’. Daarom gaan we ervan uit dat we te maken hebben met de grootste crisis die de mensheid ooit heeft gekend. En dat we geen tijd te verliezen hebben. Kunnen we onze stadslandschappen en leefomgevingen drastisch én democratisch transformeren, en over het hoe we het doen en voor wie we het doen samen goed nadenken, terwijl we het doen?

Van Missing Link naar Down to Earth
IABR–2020–DOWN TO EARTH is het vervolg op IABR–2018–THE MISSING LINK, waarmee het een tweeluik vormt. DOWN TO EARTH onderzoekt hoe we de missing link –die we in 2018 hebben geïdentificeerd en onderzocht– heel concreet kunnen aanpakken door herkenbare urgente uitdagingen te gebruiken als hefboom voor het integraal transformeren van onze stedelijke landschappen en samenlevingen én voor het maatschappelijk debat over aard, kwaliteit en eigenaarschap van die transformatie.

Water en Energietransitie
De twee uitdagingen waarvoor we hebben gekozen zijn water- en energietransitie-gerelateerde opgaven. Hoe kunnen ontwerpers wateropgaven –te veel, te weinig, te vervuild– zó aanpakken dat ze meteen ook vertrekpunt zijn voor het werken aan veerkrachtige steden? (Hoe) kunnen ontwerpers de energietransitie helpen realiseren zó dat we deze tegelijkertijd kunnen gebruiken als hefboom voor sociaal inclusieve stedenbouw? Hoe kan het ontwerpen aan water- en energietransitie-gerelateerde opgaven ons helpen nieuwe manieren te ontwikkelen om de aarde verstandiger te bewonen en haar hulpbronnen verantwoordelijker te gebruiken, manieren die ons helpen de Sustainable Developments Goals te realiseren?

Curator Team + Vormgevers
Om deze kwestie aan de orde te stellen, hoe komen we echt in actie, van het schaalniveau van de wereld tot en met dat van de wijk, is een nieuw Curator Team benoemd.
Dat bestaat uit George Brugmans, Rianne Makkink en Jurgen Bey, curatoren Water as Leverage, en Thijs van Spaandonk en Robbert de Vrieze, curatoren Energy Transition as Leverage.
Studio Makkink & Bey zal de tentoonstelling ontwerpen. En Roosje Klap (ARK) is verantwoordelijk voor alle grafische vormgeving.

M4H + BoTu
De belangrijkste locaties van IABR–2020 zijn het naast elkaar gelegen Merwe-Vierhavensgebied (M4H) en Bospolder-Tussendijken (BoTu): een stadshaven in ontwikkeling en een zelfbewuste en cultureel zeer diverse maar sociaal kwetsbare wijk in Rotterdam die we tijdens de vorige biennale in samenhang Test Site M4H+ hebben genoemd.
Samen zijn M4H en BoTu representatief voor de vele uitdagingen waar niet alleen de stad Rotterdam maar ook veel andere steden voor staan. Hier spelen de wateropgave en energietransitie, maar hier wordt ook de nieuwe circulaire economie verkend, hier spelen bouwopgave, bereikbaarheid en sociale ongelijkheid, en armen en werkelozen leven er naast start-ups en ondernemende kunstenaars. Hier ontmoeten oud en nieuw, stad en haven, arm en rijk, lokaal en globaal elkaar.
M4H+BoTu is een voor de transitieopgave exemplarische Test Site. Hier komen opgave en aanpak op een uitdagende manier samen. Het is een ideale locatie voor de IABR, in 2020, en daarna.


De IABR heeft zich vol overtuiging verbonden aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en aan de doelen geformuleerd in het klimaatverdrag van Parijs. Dat wil zeggen dat wij onze bijdrage willen leveren aan het oplossen van de grote opgave waarvoor we staan met de meest geëigende middelen die ons als onderzoek- en ontwikkelinstelling en als internationaal cultureel platform ter beschikking staan: ontwerpend onderzoek, en de kracht van de verbeelding en van het ontwerp.