IABR-2020-

Het IPCC, het Intergouvernementele Panel inzake Klimaatverandering van de VN waarschuwde in het najaar van 2018 dat we, willen we een catastrofe voorkomen, nog 12 jaar de tijd hebben om de manier waarop we energie en land (ruimte) gebruiken volledig aan te passen.
Verandering is nodig op een schaal waarvoor ‘geen gedocumenteerd historisch precedent bestaat’. Daarom gaat IABR–2020 ervan uit dat we te maken hebben met de grootste crisis die de mensheid ooit heeft gekend. En dat we geen tijd te verliezen hebben. Kunnen we onze stadslandschappen en leefomgevingen drastisch én democratisch transformeren, en over het hoe we het doen en voor wie we het doen samen goed nadenken, terwijl we het doen?

Water en Energietransitie
IABR–2020–DOWN TO EARTH is het vervolg op IABR–2018–THE MISSING LINK, waarmee het een tweeluik vormt. DOWN TO EARTH onderzoekt hoe we de missing link –die we in 2018 hebben geïdentificeerd en onderzocht– heel concreet kunnen aanpakken door urgente uitdagingen te gebruiken als hefboom voor het integraal transformeren van onze stedelijke landschappen en samenlevingen.
De twee uitdagingen waarvoor we hebben gekozen zijn water- en energietransitie-gerelateerde opgaven. Hoe kunnen ontwerpers wateropgaven –te veel, te weinig, te vervuild– zó aanpakken dat ze meteen ook vertrekpunt zijn voor het werken aan veerkrachtige steden? (Hoe) kunnen ontwerpers de energietransitie helpen realiseren zó dat we deze tegelijkertijd kunnen gebruiken als hefboom voor sociaal inclusieve stedenbouw? Hoe kan het ontwerpen aan water- en energietransitie-gerelateerde opgaven ons helpen nieuwe manieren te ontwikkelen om de aarde verstandiger te bewonen en haar hulpbronnen verantwoordelijker te gebruiken, manieren die ons helpen de Sustainable Developments Goals te realiseren?

Curator Team
Om deze kwestie aan de orde te stellen, hoe komen we echt in actie, van het schaalniveau van de wereld tot en met dat van de wijk, is een nieuw Curator Team benoemd.
De kern bestaat uit Sarah Ichioka, curator Water as Leverage, en Thijs van Spaandonk, curator Energy Transition as Leverage.
De curatoren zullen nauw samenwerken met co-curatoren die opereren vanuit de twee locaties waar IABR–2020 zal plaatsvinden, de naast elkaar gelegen wijken M4H en BoTu. Robbert de Vrieze is co-curator in en namens Bospolder-Tussendijken, Rianne Makkink en Jurgen Bey zijn de co-curatoren die M4H voor hun rekening zullen nemen.
Net als in 2012 (5e IABR: Making City) zal George Brugmans het curator team voorzitten.

M4H + BoTu
De belangrijkste locaties van IABR–2020 zijn het naast elkaar gelegen Merwe-Vierhavensgebied (M4H) en Bospolder-Tussendijken (BoTu): een stadshaven in ontwikkeling en een kwetsbare wijk in Rotterdam die we tijdens de vorige biennale in samenhang Test Site M4H+ hebben genoemd. Samen zijn M4H en BoTu representatief voor de vele uitdagingen waar niet alleen de stad Rotterdam maar ook veel andere steden voor staan. Hier spelen de wateropgave en energietransitie, maar hier wordt ook de nieuwe circulaire economie verkend, hier spelen bouwopgave, bereikbaarheid en sociale ongelijkheid, en armen en werkelozen leven er naast start-ups en ondernemende kunstenaars. Hier ontmoeten oud en nieuw, stad en haven, arm en rijk, lokaal en globaal elkaar.
M4H+BoTu is een voor de transitieopgave exemplarische Test Site. Hier komen opgave en aanpak op een uitdagende manier samen. Het is een ideale locatie voor de IABR, in 2020, en daarna.

Het nieuwe normaal?
Gezin tijdens overstromingen in Semarang, Indonesië

Actie
IABR–2020 vindt plaats in het najaar van 2020, vanaf de eerste week van september tot in december. Zo kan goed aangesloten worden bij de Global Climate Adaptation Action Summit die Nederland organiseert en waarbij veel programma in Rotterdam zal plaatsvinden - verkenningen van hoe we verder kunnen, in Rotterdam, in Nederland en in de wereld.
Bij onze eigen verkenningen lag de focus in 2018 op de Delta van de Lage Landen, waar ontwerpend onderzoek plaatsvond en nieuwe IABR–Ateliers werden opgestart, samenwerkingsverbanden tussen de IABR en verschillende provincies en gemeenten in Nederland en dit keer ook in België. In 2020 zal de focus niet meer alleen op de eigen delta gericht zijn, maar weer op de hele wereld - voortbouwend op bijvoorbeeld Water as Leverage, een programma dat getrokken wordt door de watergezant, Henk Ovink, en dat de IABR samen met Ovink en andere partijen initieerde.


De IABR heeft zich vol overtuiging verbonden aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en aan de doelen geformuleerd in het klimaatverdrag van Parijs. Dat wil zeggen dat wij onze bijdrage willen leveren aan het oplossen van de grote opgave waarvoor we staan met de meest geëigende middelen die ons als onderzoek- en ontwikkelinstelling en als internationaal cultureel platform ter beschikking staan: ontwerpend onderzoek, en de kracht van de verbeelding en van het ontwerp.