IABR-2020-

Earthrise

photo by Bill Anders (1968), courtesy NASA

EARTHRISE
Op kerstavond 1968, toen voor het eerst mensen om de maan vlogen en miljoenen anderen live mee konden kijken, maakt astronaut Bill Anders een bijzondere foto. Hij moet het maanoppervlak in beeld brengen, zodat NASA mogelijke locaties voor maanlandingen kan onderzoeken. Tijdens het eerste rondje maan van de Apollo 8 zien de astronauten plotseling de aarde ‘opkomen’. Anders aarzelt niet en drukt af. Het wordt een van de meest invloedrijke foto's aller tijden die later de naam Earthrise kreeg.

Tegen de achtergrond van een oneindig en zo goed als ongekend heelal krijgt de aarde plots kleur, diepte en perspectief. Het nieuwe beeld emotioneert en inspireert. We bewonen een blauwe planeet met een rijk ecosysteem, uitzonderlijk geschikt voor leven. Een huis dat een voorspoedige toekomst belooft.

Maar het is ook een kwetsbaar huis, een ecosysteem waarvoor we samen verantwoordelijk zijn, waarschuwt de Club van Rome in 1972. Met dat nieuwe uitzicht op ons, in het donker heelal schitterend huis komt meteen het inzicht dat de condities waaronder onze habitat gedijt niet vanzelfsprekend en sowieso tijdelijk zijn. Onze planeet is niet onuitputtelijk: al snel weten we, er zijn grenzen aan de groei.

ANTROPOCEEN
Fast forward
naar 2020. Inmiddels kunnen we allemaal, overal en altijd vanuit ‘de ruimte’ op de aarde inzoomen. De blauwe planeet werd Google Earth™. Maar wat we zien is lang niet altijd meer zo inspirerend. Ons huis is niet op orde. Earthrise heeft ons niet verantwoordelijk, maar overmoedig gemaakt. Dronken van het uitzicht hebben we het Antropoceen over onszelf afgeroepen. Ziende blind wonen we ons huis uit met de mentaliteit van de eindgebruiker.

Sinds die kerstavond in 1968 is de wereldbevolking verdubbeld en het aantal mensen dat in steden woont, verdrievoudigd. De extractieve fossiele economie die duizelingwekkende groei mogelijk maakt, legt een enorm beslag op het land, op de natuur, op de aarde, op onze habitat. En inderdaad blijkt de planeet niet onuitputtelijk. Klimaat en biodiversiteit worden bedreigd, minstens een miljoen soorten sterven uit. We zijn de gevaarlijkste stropers in het ecosysteem waarvan we volledig afhankelijk zijn.

Precies 50 jaar later, in het najaar van 2018, volgt dan ook een tweede waarschuwing, ditmaal van het Intergouvernementele Panel inzake Klimaatverandering van de Verenigde Naties. Willen we een catastrofe voorkomen, dan hebben we nog tot 2030 de tijd om de manier waarop we de aarde gebruiken, volledig aan te passen. Het is de kern van de Agenda 2030 for Sustainable Development: we hebben verandering nodig op een schaal waarvoor geen gedocumenteerd historisch precedent bestaat.

We hebben een onverantwoord grote hypotheek op ons huis genomen. We moeten ervan uitgaan dat we te maken hebben met de grootste crisis die de mensheid ooit heeft gekend. En dat we geen tijd te verliezen hebben.

Bleeding Tears, Study 3, Perth, Western Australia

Residubekkens, bijproducten van de mijnbouw, bevatten giftige stoffen en zware metalen zoals lood, koper en kwik

ER IS GEEN PLANET B
In 2020 heeft het coronavirus de hele wereld in de wacht gezet. Het is een werkelijk unieke kans om achter het decor van het Antropoceen te kijken.
We hebben onze relatie met de planeet zo goed als verprutst. Net als de klimaat- en biodiversiteitscrises, maar met een veel directer effect, is de pandemie een gevolg van menselijk handelen. Vooral van onze wereldwijde economische en financiële systemen, met hun nadruk op eindeloze samengestelde groei en de noodzaak om de natuur tot het uiterste te exploiteren, in een steeds heftiger maalstroom van mensen, geld en goederen zonder oog voor de gevolgen. Maar er is geen Planet B. Achter het decor, stellen we vast, is er geen achter-het-decor.

Covid-19 legt onbehaaglijk bloot hoe kwetsbaar en schrikbarend ongelijk we ondertussen zijn geworden. We moeten nu wel inzien dat we onszelf niet langer voor de gek kunnen houden en vasthouden aan het idee dat we in een autonoom ecosysteem functioneren, onafhankelijk van de rest van de biosfeer. De gang van zaken is eenvoudigweg niet duurzaam. Het moet echt helemaal anders. De keus is nu aan ons. Maar hoe moeten we dan verder? Kunnen we onze hypotheek nog wel aflossen? En hoe vinden we bijtijds een nieuwe manier om ons huis te bewonen?

Wearing face masks and head-dresses, members of the Pataxo Ha-ha-hae tribe look out over the concrete jungle of the Vila Vitoria favela near Belo Horizonte, Brazil


Fast rewind naar 1968. Earthrise. Laten we ons voorstellen dat we vanachter de maan komen en de blauwe planeet voor ons zien opdoemen. Het beeld emotioneert en inspireert. Waar kunnen we landen? Kunnen we ons als het ware opnieuw vestigen op aarde, in een duurzame balans met andere levensvormen? Kunnen we, zoals de filosoof Bruno Latour het formuleert, onze leefomgeving herontwerpen als datgene waarvan een aardbewoner afhankelijk is en ons daarbij steeds goed afvragen welke andere aardbewoners ervan afhankelijk zijn?

Want dit is nu onontkoombaar onze nieuwe politieke opgave, we moeten al ons handelen herdefiniëren als dat wat ons terugvoert naar de aarde. DOWN TO EARTH.

George Brugmans
hoofdcurator DOWN TO EARTH