IABR-2022-

Photo: ZUS

Only available in Dutch

Het nieuwe interministeriële Ministerie van Maak! roept honderd ontwerpers en experts op om hun collectieve kennis en verbeeldingskracht in te zetten om tot nieuwe ontwerpen voor Nederland te komen. Hiermee wil het Ministerie van Maak! een een bijdrage leveren aan de radicale verbouwing van Nederland en concrete oplossingen bieden voor het woningtekort, de energietransitie en de gevolgen van klimaatverandering. Bovendien spoort het Ministerie van Maak! aan tot reflectie op de manier waarop de bestaande overheidsstructuren hiermee omgaan.

"Als gemeenschap staan we voor een aantal grote transformaties; deze opgaven hebben allemaal een ruimtelijk weerslag. Nederland heeft niet alleen de traditie om dergelijke complexe opgaven het hoofd te bieden, maar ook een eigentijdse architectonische discipline en de ontwerpkracht om een inspirerende bijdrage te leveren aan de urgenties van vandaag.", zeggen de initiatiefnemers ­ de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR), MANN en ZUS, gezamenlijk met VOLUME en de Independent School for the City.

Lees verder op de website van het Ministerie van Maak!