IABR-

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: pages/page.php

Line Number: 74

Gezocht: doelgerichte, zakelijke en daadkrachtige wereldverbeteraar

In haar Meerjarenbeleidsplan 2017 – 2020: Naar een Weerbare Stad heeft de IABR het Klimaatverdrag van Parijs voorop gezet. Wij willen naar vermogen bijdragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals die de wereldgemeenschap zichzelf met het Verdrag heeft gesteld.

De achtste aflevering van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam vindt plaats in 2018 en wordt gerealiseerd door een kleine organisatie met betrokken medewerkers. Zij willen dat graag doen samen met een nieuwe enthousiaste Zakelijk Leider.

De functie
Zakelijk Leider van de IABR zijn is een brede en uitdagende functie. Hij of zij geeft, onder eindverantwoordelijkheid van de Bestuurder-Directeur en samen met de Programmamanager Onderzoek & Ontwikkeling, leiding aan de dagelijkse gang van zaken. De Zakelijk Leider gaat aan de slag met het door de Curatoren geschreven Plan van Aanpak voor het programma van IABR–2018 en zorgt ervoor dat “alles er komt”. Hij geeft leiding aan een in omvang wisselend team van medewerkers en coördineert de uitvoerende productie, budgetbewaking en oplevering van alle biennale projecten: de hoofdtentoonstelling en eventuele andere tentoonstellingen, de opening en het publieksprogramma van lezingen, conferenties, presentaties, excursies, en de publicaties waaronder de catalogus. Hij is verantwoordelijk voor de planning en de onderlinge afstemming van de projecten, voor de juiste inzet van de daarvoor benodigde financiële en personele middelen, voor extra fondsenwerving en voor de marketing en communicatie.

Interesse? Download de PDF hier: