IABR-

Regionale oproep IABR-Atelier OVK

Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied

Het Oost-Vlaams Kerngebied verwacht tegen 2050 een bevolkingstoename van 15 à 25%. In het IABR-Atelier Oost-Vlaams Kerngebied (OVK) kiezen IABR en de Provincie Oost-Vlaanderen ervoor om deze forse bevolkingstoename eerst en vooral als een kans te zien voor nieuw ruimtelijk beleid, dus om de uitdagingen die ermee gepaard gaan te benutten als een mogelijkheid om het probleem op een grotere schaal en integraal aan te pakken. Innovatieve en creatieve oplossingen helpen om het hoge ambitieniveau van beleidsnotities als het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en de Provinciale Kernnota ook echt te halen.

Productief Landschap

foto: Sis Pillen

Drie projecten
Drie projecten, als het ware hefbomen voor ontwikkeling, gaan demonstreren hoe de hele regio kan leren van dit atelier-traject. Op die manier kan het Oost-Vlaams Kerngebied zich voorbereiden op de verwachte bevolkingstoename: met oog voor het bestaande productieve landschap, met een focus op circulaire economie en met slimme oplossingen voor de mobiliteit.

Regionale Oproep
Daarom doet het IABR–Atelier OVK nu een regionale oproep, op zoek naar innoverende projecten, vernieuwende partnerschappen of coalities en een inspirerende plek waar een regionaal ruimtelijk programma daadwerkelijk voor kan worden uitgewerkt.
Wil je meer weten of heb je een project dat je wilt indienen? Dan kun je de oproep en het aanmeldformulier hieronder downloaden.