IABR-

Samen werken aan ontwerpkracht

Lancering Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017 -2020

Biobased Delfzijl

Groningen: De Nordic City, één van de zes IABR–Ateliers uitgevoerd in het kader van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2013 - 2016

beeld: Maat Ontwerpers

Op dinsdag 13 december 2016 wordt de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020 gelanceerd door minister Schultz van Haegen van IenM en minister Bussemaker van OCW. De openbare presentatie van de agenda, getiteld Samen werken aan ontwerpkracht, vindt plaats in de TU Delft.

Samen werken aan ontwerpkracht 2017-2020
Ruimtelijke en maatschappelijke transitievraagstukken op het gebied van klimaat, mobiliteit, migratie, energie, zorg en onderwijs vragen om een vernieuwende aanpak en om innovatieve oplossingen. Veranderende rollen tussen overheid en samenleving leiden tot nieuwe manieren van organisatie en samenwerking. Ook de toekomstige Omgevingswet vraagt om kennis en kunde voor een integrale en participatieve benadering. De nieuwe Actieagenda vertrekt vanuit deze invalshoeken en draagt bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving door ontwerp in te zetten bij projecten en opgaven.

Programma en aanmelden
14.45 Inloop
15.15 Ontwerp en Maatschappelijke opgaven: drie inspirerende voorbeelden
16.10 Pauze
16.30 Lancering van de Actieagenda door minister Schultz van Haegen en minister Bussemaker
16.45 In gesprek met de ministers, opdrachtgevers en ontwerpers
17.10 Gesproken column door Rijksbouwmeester Floris Alkemade
17.30 Netwerkborrel en bezichtiging tentoonstelling

De bijeenkomst vindt plaats bij de Technische Universiteit Delft, Faculty of Architecture and the Built Environment, BK City, Oostserre, Julianalaan 134, 2628 BL Delft

U kunt zich aanmelden voor de presentatie van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020 door een e-mail te sturen aan Actieagendaruimtelijkontwerp@minocw.nl onder vermelding van uw naam en organisatie. Een bevestiging van uw aanwezigheid en het definitieve programma ontvangt u voorafgaand aan de bijeenkomst.