IABR-

De opgaven en kansen van de energietransitie spelen zich voor een belangrijk deel af in de gebouwde omgeving. Het overgrote deel van de bestaande woningvoorraad moet grondig worden gerenoveerd om energiezuiniger te worden. Op dit moment wordt er met name gekeken naar het technisch beter maken van woningen: betere isolatie, zuinigere installaties, slimme meters. Maar energie-neutrale of zelfs energie-producerende gebouwen vormen naast een technische uitdaging vooral een stevige ontwerpopgave. Het gaat daarbij niet alleen om het gebouw als zodanig, maar ook om de relatie van het gebouw met de omgeving, de energie-infrastructuur en de publieke ruimte.

Ruimtelijke en gebruikskwaliteit
In december 2017 heeft de IABR met een Open Oproep het bureau CIVIC geselecteerd om ontwerpend onderzoek te doen naar nieuwe gebouwtypologieën voor de energietransitie. De focus ligt behalve op het gebouw ook op de collectieve energie-infrastructuur en de energievoorzieningen van de gebouwen, hun relatie tot de publieke ruimte en hun gedeeld gebruik.
Het ontwerpend onderzoek moet nieuwe typologieën opleveren die de energietransitie versnellen en ruimtelijke en gebruikskwaliteit opleveren. Rotterdam is het eerste testgebied maar er wordt gewerkt vanuit universele typologieën, zodat de oplossingen straks opschaalbaar zijn en ook ingezet kunnen worden op andere plekken.