IABR-

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Gemeente Rotterdam en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zijn de belangrijkste partners van de IABR.

De IABR is leadpartner van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bij de realisatie van de Actie Agenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) 2013 - 2016.

De IABR wordt gesubsidieerd door de Gemeente Rotterdam in het kader van het Cultuurplan 2013 – 2016.

IABR–2016 wordt gesteund in het kader van de Deelregeling Meerjarige Programma’s van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.