IABR-

Schenken aan de IABR?

De IABR heeft een culturele ANBI status

Reken maar dat wij het op prijs stellen als u de activiteiten van de IABR ook financieel wilt steunen!
U moet dan weten dat de stichting Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) een culturele ANBI-status heeft.
Dat betekent dat de IABR bij de Belastingdienst geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling en dat giften en erfstellingen ten gunste van de IABR geheel vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting.
Vanwege de stimuleringsmaatregelen van de Rijksoverheid is het fiscaal zelfs extra voordelig om aan de IABR te schenken. De Geefwet staat een particulier toe 25% extra af te trekken van de belasting en voor bedrijven is dit zelfs 50%.

Meer informatie geven wij u graag persoonlijk als u een mail stuurt naar Eva Vrouwe.
Informatie is ook te vinden op de websites van Cultuur, daar geef je om en de Belastingdienst

ONZE ANBI-GEGEVENS
Statutaire naam: Stichting Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Ook genoemd: IABR
RSIN: 810003375
Kamer van Koophandel: 24317154
Bezoekadres: Delftsestraat 5, 3013 AB, Rotterdam
Postadres: Postbus 1019, 3000 BA, Rotterdam
Telefoonnummer: +31 [0]10 206 00 33
Bankrekeningnummer: NL32RABO0132262568


Raad van Toezicht
Ed Nijpels (voorzitter)
Saskia Stuiveling
Wienke Bodewes
Adri Duivesteijn

Bestuur
George Brugmans

De Raad van Toezicht doet zijn werk onbezoldigd. Statutair stelt de Raad van Toezicht de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de bestuurder vast. De IABR volgt de Code Cultural Governance die stelt dat bezoldiging moet passen bij het karakter van de instelling en in overeenstemming moet zijn met wettelijke voorschriften en sociaal-maatschappelijke opvattingen.

Lees hier meer over onze doelstelling en kijk op deze website voor informatie over onze activiteiten.